Velžyje prasidėjo Sveikatos stiprinimo programa, skirta ŠKL ir CD profilaktikai

 

 

2022 m. kovo 21 d. Velžyje (Vieta: Nevėžio g. 54 Velžys, Panevėžio r.,) prasidėjo Sveikatos stiprinimo programa skirta širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto profilaktikai (toliau – Programa). Programa vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. V-776 „Dėl Sveikatos stiprinimo programos, skirtos širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto profilaktikai, organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas).

Programos tikslas – integruojant pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų bei savivaldybių visuomenės sveikatos biurų vykdomą sveikatinimo veiklą efektyviau stiprinti gyventojų sveikatą, motyvuoti juos gyventi sveikiau, supažindinti su širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto rizikos veiksniais, sveikos gyvensenos principais, išmokyti keisti gyvenseną, valdyti stresą, pasirinkti sveikatai palankią mitybą bei fizinį aktyvumą ir taip sumažinti širdies bei kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto riziką. Programa taikoma suaugusiems asmenims, kuriems nustatyta širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto rizika, arba savanoriškai besikreipiantiems dėl dalyvavimo Programoje.

Daugiau informacijos apie Programą galima rasti Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro interneto svetainėje. Pasirinkę rubriką  „Sveikatos stiprinimo programa, skirta ŠKL ir CD“ arba apsilankydami adresu: http://www.smlpc.lt/lt/neinfekciniu_ligu_profilaktika/sveikatos_stiprinimo_programa_skir ta_skl_ir_cd_profilaktikai/

Plačiau apie Programą:

Programą sudaro teoriniai ir praktiniai užsiėmimai. Jų metu taikomi interaktyvūs mokymų metodai, diskusijos grupėse, sprendžiamos užduotys, aptariami rezultatai, konsultuojama sveikos gyvensenos klausimais. Pagrindinis dėmesys skiriamas savarankiškam darbui, įgytų žinių praktiniam taikymui ir pasiektų sveikatos bei gyvensenos pokyčių vertinimui. Programos metu surinktus savo kūno rodiklių duomenis saugo patys Programos dalyviai.

Programos temos:

 • Individualus pokalbis su kiekvienu Sveikatos stiprinimo programos, skirtos širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto profilaktikai dalyviu;
 • Širdies ir kraujagyslių ligų, cukrinio diabeto rizikos veiksniai ir jų profilaktika, sveikatos rodiklių supratimas;
 • Mitybos reikšmė lėtinių neinfekcinių ligų atsiradimui bei profilaktikai;
 • Sveikatai palankaus maisto gaminimo principai;
 • Sveikatinamojo fizinio aktyvumo reikšmė širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto profilaktikai;
 • Streso reikšmė širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto atsiradimui. Streso valdymas;
 • Programos apibendrinimas, rezultatų aptarimas, dalyvių konsultavimas.

Užsiėmimus vykdantys specialistai:

 • gydytojas kardiologas;
 • psichologės-psichoterapeutės;
 • gydytoja dietologė;
 • visuomenės sveikatos specialistas, turintis teisę vykdyti visuomenės sveikatos stiprinimą pagal  Lietuvos  Respublikos  sveikatos  apsaugos  ministro  2007  m.  lapkričio  15  d. įsakymą Nr. V-918 „Dėl Savivaldybės visuomenės sveikatos biure privalomų pareigybių sąrašo ir joms keliamų kvalifikacinių reikalavimų aprašų patvirtinimo“ (toliau – įsakymas Nr. V-918);
 • visuomenės sveikatos specialistas, turintis teisę vykdyti visuomenės sveikatos stiprinimą sveikos mitybos skatinimo srityje pagal įsakymą Nr. V-918;
 • kineziterapeutai; specialistai, atitinkantis Lietuvos Respublikos sporto įstatymo 11 straipsniu nustatytus reikalavimus.

Programą baigusiais asmenimis laikomi asmenys, kurie dalyvavo ne trumpiau kaip 80 proc. Programos užsiėmimų trukmės. Asmenims, kurie nebaigė Programos per 1 metus nuo pirmo užsiėmimo dienos, dalyvavimas Programoje nutraukiamas. Asmuo, kurio dalyvavimas Programoje buvo nutrauktas, gali pakartotinai dalyvauti Programoje Apraše nustatyta tvarka. Programos pabaigoje dalyviai įvertina Programos naudą užpildydami Sveikatos stiprinimo programos, skirtos širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto profilaktikai, naudos vertinimo klausimyną.

 

Programos programa:

Kovo mėnesio:

21 d. 12.00 val. Įžanginė. Užsiėmimą ves visuomenės sveikatos stiprinimo specialistės.

22 d. 10 val. Paskaitos tema: ,,Mitybos reikšmė lėtinių neinfekcinių ligų atsiradimui bei profilaktikai“. Paskaitą skaitys mitybos specialistė Ilona Kuodienė.

29 d. 10 val. Paskaitos tema: ,,Mitybos reikšmė lėtinių neinfekcinių ligų atsiradimui bei profilaktikai“. Paskaitą skaitys mitybos specialistė Ilona Kuodienė

Balandžio mėnesio:

5 d. 15.00 val. Paskaitos tema: ,,Mitybos reikšmė lėtinių neinfekcinių ligų atsiradimui bei profilaktikai.“ Paskaitą skaitys gydytoja dietologė Virginija Genovaitė Vilemienė.

12 d. 15.30 val. Paskaitos tema: ,,Streso reikšmė širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto atsiradimui. Streso valdymas“. Paskaitą skaitys psichologės-psichoterapeutės: Gintarė Jurkevičienė; Vitalija Mikutaitienė.

19.00 d. 10.00 val. Fizinio aktyvumo užsiėmimas tema: ,,Sveikatinamojo fizinio aktyvumo reikšmė širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto profilaktikai”. Užsiėmimą ves kineziterapeutė Justina Vareikaitė-Barzevičienė.

25 d. 10.00 val. Paskaitos tema: ,,Širdies ir kraujagyslių ligų, cukrinio diabeto rizikos veiksniai ir jų profilaktika, sveikatos rodiklių supratimas. Paskaitą skaitys gydytojas kardiologas Rokas Šerpytis.

Gegužės mėnesio:

2 d. 11.00 val. Fizinio aktyvumo užsiėmimas tema: ,,Sveikatinamojo fizinio aktyvumo reikšmė širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto profilaktikai“. Užsiėmimą ves kineziterapeutas Olegas Lukminas.

9 d. 11.00 val. Fizinio aktyvumo užsiėmimas tema: ,,Sveikatinamojo fizinio aktyvumo reikšmė širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto profilaktikai“. Užsiėmimą ves kineziterapeutas Olegas Lukminas.

12 d. 10.00 val. Paskaitos tema: ,,Streso reikšmė širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto atsiradimui. Streso valdymas“. Paskaitą skaitys lektorė Jūratė Bortkevičienė  (DĖMESIO PASKAITOS VIETA : ULIŪNŲ UDC, Žalioji g. 32, Uliūnų km., Panevėžio r. )

16 d. 14.00 val. Programos apibendrinimas, rezultatų aptarimas, dalyvių konsultavimas. Užsiėmimą ves visuomenės sveikatos stiprinimo specialistės. (DĖMESIO KEITĖSI LAIKAS IŠ 11.00 VAL. Į 14.00 VAL.)

 

Programos koordinatorė: Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė Kristina Šlekienė, El. p. [email protected], tel.+370 604 43 835

Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė Kristina Šlekienė

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *