Psichikos sveikatos stigmos mažinimas ir raštingumo didinimas – „Žvelk giliau“

„Žvelk giliau“ – tai psichikos sveikatai skirtas ženklas, kuriuo siekiama didinti Lietuvos visuomenės narių žinias, keisti jų nuostatas, susijusias su psichikos sveikata, bei skatinti tolerantišką elgesį.

Pusė Lietuvos gyventojų turi teigiamas nuostatas į psichikos sveikatos sutrikimų turinčius asmenis, 3 iš 4 – pozityviai vertina kreipimąsi pagalbos patiems susidūrus su psichikos sveikatos sunkumais.

Šios tendencijos rodo, kad visuomenė tampa tolerantiškesnė psichikos sveikatos sunkumų patiriančių asmenų atžvilgiu, mažėja baimių, gėdos ar kaltės jausmo, susijusio su psichikos sveikatos paslaugų gavimu. Vis dėlto, psichikos sveikatos stigma Lietuvoje vis dar gaubia daug gyvenimo sričių – gyvenimą bendruomenėje, darbą, švietimą, sveikatos priežiūrą.

Su „Žvelk giliau“ ženklu vykdomos įvairios ilgalaikės psichikos sveikatos raštingumo didinimo ir stigmos mažinimo veiklos, vykdoma komunikacija.

Siekiama, kad iki 2030 m. pasitelkiant „Žvelk giliau“ veiklas visuomenės stigminės nuostatos į psichikos sveikatą sumažėtų 5 proc. (nuo 61,7 proc. iki 56, 7 proc.).

„Žvelk giliau“ uždaviniai:
–    paskatinti žmones atpažinti ir suprasti savo ar kitų emocijas, jausmus, sunkumus, prireikus kreiptis pagalbos;
–    mažinti stigmines nuostatas apie psichikos sveikatą, kuriančias socialinę atskirtį tarp skirtingų visuomenės grupių;
–    prisidėti prie pozityvaus visuomenės požiūrio į psichikos sveikatą;
–    mažinti mitus ir stereotipus apie psichikos sveikatą;
–    kurti žmogaus teisėmis grįstus ryšius tarp visų visuomenės narių.

„Žvelk giliau“ ženklą gali naudoti valstybės, savivaldybių institucijos, įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, savanoriai ir kiti visuomenės atstovai, kurie bendromis pastangomis siekia spręsti su psichikos sveikata susijusios stigmos mokyklose, darbo vietose, bendruomenėse kylančius iššūkius.

Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė Toma Pulokaitė