Tarptautinė neįgaliųjų žmonių diena

Gruodžio 3-oji – neįgaliųjų žmonių diena. 1983 m. buvo pradėta aktyviai supažindinti plačiąją visuomenę su neįgaliųjų žmonių problemomis ir kovoti už tai, kad tokiems žmonėms būtų suteiktos vienodos teisės, kad jiems būtų sudarytos sąlygos pritapti visuomenėje. Bemaž po dešimt metų, 1992 m. pabaigoje, Jungtinių Tautų Organizacija paskelbė gruodžio 3-ąją Tarptautine neįgaliųjų žmonių diena, kurios metu būtų organizuojami renginiai, skirti atkreipti dėmesį į pagalbą neįgaliesiems.

Šių metų Tarptautinės neįgaliųjų dienos tema yra „Vieningi veiksmai, siekiant gelbėti ir įgyvendinti tvarius vystymosi tikslus, skirtus neįgaliesiems, su negalia”. Taip siekiama skatinti supratimą apie negalios problemas ir telkti paramą žmonių su negalia orumui, teisėms ir gerovei. Taip pat siekiama didinti supratimą apie naudą, kurią galima gauti integruojant žmones su negalia. visus politinio, socialinio, ekonominio ir kultūrinio gyvenimo aspektus.

Žmonės su negalia gali išreikšti save įvairiose srityse. Žinoma ne viena akla dainininkė, stebinanti savo balsu. Šiais laikais galima sutikti ne vieną neįgalų žmogų, kuris kompiuteriu ne tik dirba, bet ir programuoja kojomis. Technologijos, kompiuteris, internetas gali gerokai pasitarnauti tokiems žmonėmis, visų pirma, sudaryti jiems sąlygas bendrauti ir nesijausti kitokiu, nei kiti.

Negalią turintys žmonės prisipažįsta labiau kenčiantys ne dėl pačios negalios, o dėl atskirties ir kliūčių, kurios jiems trukdo gyventi taip pat, kaip ir kitiems visuomenės nariams. Šiuos žmones žemina gailestis, užuojauta, pernelyg didelė globa arba perdėtas jų kasdienių gebėjimų pervertinimas. Kiekvienas iš mūsų turime teisę gyventi orų ir visavertį gyvenimą, realizuoti savo gebėjimus ir galias, mokytis, dirbti, ilsėtis, kurti kartu su visais.

Naudota informacija:

  1. https://day.lt/sventes/straipsniai/neigaliuju_diena
  2. https://www.ndt.lt/tarptautine-neigaliuju-diena/
  3. https://www.hindustantimes.com/lifestyle/health/international-day-of-persons-with-disabilities-2023-date-history-significance-101701496975343.html
  4. https://idpwd.org/