Tarptautinė žmogaus teisių diena. 2023 m. tema: Laisvė, lygybė ir teisingumas visiems

2023 m. gruodžio 10 d. sukako 75 metai, kai buvo priimtas vienas novatoriškiausių pasaulinių įsipareigojimų: Visuotinė žmogaus teisių deklaracija  (UDHR). Šiame reikšmingame dokumente įtvirtintos neatimamos teisės, kurias turi kiekvienas žmogus – nepaisant rasės, odos spalvos, religijos, lyties, kalbos, politinių ar kitų pažiūrų, tautinės ar socialinės kilmės, nuosavybės, gimimo ar kitokio statuso.

Deklaraciją 1948 m. gruodžio 10 d. Paryžiuje paskelbė Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja, joje pirmą kartą nustatomos pagrindinės žmogaus teisės, kurios turi būti visuotinai saugomos. Yra daugiau nei 500 kalbų ir yra labiausiai išverstas dokumentas pasaulyje.

Lietuvoje žmogaus teisės saugomos, remiantis Jungtinių Tautų Visuotine žmogaus teisių deklaracija, Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencija, Europos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija, Lietuvos Respublikos Konstitucija.

Nuo 1989 m. rugsėjo mėn. Lietuvoje įkurta Žmogaus teisių asociacija. Tai ne vyriausybinė, ne pelno siekianti organizacija, kurios veikla grindžiama Baigiamuoju Helsinkio Aktu, Visuotine žmogaus teisių deklaracija ir kitais tarptautiniais bei šalies žmogaus teisių dokumentais.

 

 

Naudota informacija:

  1. https://day.lt/sventes/straipsniai/zmogaus_teisiu_diena
  2. https://www.un.org/en/observances/human-rights-day
  3. https://www.ohchr.org/en/get-involved/campaign/udhr-75/resources