Užsiėmimas ,,Traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija. Pirmoji pagalba“

        Š.m. gegužės 20 d. Pažagienių mokykloje-darželyje vyko paskaita ir praktinis užsiėmimas ,,Traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija. Pirmoji pagalba“ 1-4 klasės mokiniams ir mokyklos bendruomenei.  Užsiėmimus vedė Vida Valantinaitė. Užsiėmimų metu  lektorė mokino vaikus apie pirmosios pagalbos teikimo svarbą, būdus, pagalbos iškvietimą nelaimingo atsitikimo atvejais. Pasakojo kaip reikėtų elgtis užspringimo metu. Vaikai ne tik klausėsi teorijos apie pirmos pagalbos teikimą, bet ir patys turėjo praktiškai parodyti, kaip gautas žinias pritaikytų tam tikrose situacijose.
Paskaita vyko ir darbuotojams, kurios metu darbuotojai buvo  mokomi, kaip suteikti pagalbą. Pasitelkiant mokomąsias priemones buvo mokoma, kaip suteikiama pirmoji pagalba užspringus, praradus sąmonę. Buvo aptarta: kaip pasiruošti ir saugiai padėti nukentėjusiajam; pradinis žmogaus gaivinimas, užspringimas;  pagalba traumų atveju; nukentėjusiojo būklės įvertinimas; gaivinimo organizavimo principai; kvėpavimo takų atvėrimo būdai; dirbtinis kvėpavimas burna į burną (tik savo artimam žmogui); išorinis širdies masažas.


Pirmoji pagalba – pradinės pagalbos nukentėjusiam suteikimas ligos arba susižalojimo atveju, dažniausiai atliekamas pašalinio žmogaus (suaugusiojo, vaiko) iki kol bus suteikta profesionali medicininė pagalba. Todėl labai svarbu nuo pat mažens vaikus mokyti suteikti pirmąją pagalbą, ir šias žinias nuolat gilinti bei atnaujinti. Pirmosios pagalbos tikslas – pašalinti arba stabilizuoti nukentėjusio asmens gyvybei gresiantį pavojų. Plačiau skaitykite: https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/pirmoji%20pagalba(2).pdf

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė
Aušra Rešimavičienė