Velžio ir Dembavos darželių-lopšelių specialistai aptarė aktualias įstaigai problemas, susijusias su vaikų psichikos sveikata

Velžio ir Dembavos darželių-lopšelių specialistai  dalyvauja “Mokyklų darbuotojų kompetencijos psichikos sveikatos srityje didinimo” programoje.

Mokymų tikslas – didinti mokyklų darbuotojų žinias apie vaikų ir paauglių psichikos sveikatą ir stiprinti jų gebėjimus praktiškai pritaikyti žinias ir nuostatas apie psichikos sveikatą,  reikalingas spręsti sudėtingas kompleksines situacijas, kylančias dirbant su vaikais ar paaugliais.

Mokymus veda ir specialistus konsultuoja, patyrusios psichologės-psichoterapeutės Gintarė ir Vitalija. Tai yra tęstiniai mokymai abiejose įstaigose, kurie yra organizuojami bendrai sutartu laiku.

Programa skirta mokyklų bendruomenių nariams: mokytojams, mokytojų padėjėjams, socialiniams pedagogams, specialiesiems pedagogams, psichologams, psichologų asistentams, logopedams, tiflopedagogams, surdopedagogams, visuomenės sveikatos specialistams, mokyklos administracijos darbuotojams.

Bendra mokymų trukmė – 40 valandų. Iš jų 8 valandos yra skirtos nuotoliniams mokymams, o likusios 32 valandos – kontaktiniam darbui su darbuotojais, dalyvaujančiais mokymuose. Mokymai vykdomi 3–8 mėnesius rengiant mokymų užsiėmimus darbuotojams  ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį. Vieno mokymų užsiėmimo trukmė – ne mažiau kaip 2 valandos.

Pasibaigus mokymams, komanda, atsižvelgdama į grupės poreikius, artimiausius tris mėnesius teikia konsultacijas dėl rekomendacijų įgyvendinimo ir kitų kylančių klausimų. Konsultacijų dažnis, trukmė ir pobūdis suderinamas su grupe.

Pasibaigus mokymams įteikiami kvalifikacijos kėlimo sertifikatai.

Dėl papildomos informacijos susisiekite:
El.p.: [email protected];
Tel. +370 45 433078; Mob. +370 60 443 835.