Baziniai savižudybių prevencijos mokymai Panevėžio rajone

        Š.m. gegužės 8 d. Krekenavos Mykolo Antanaičio ir Velžio gimnazijose vyko baziniai savižudybių prevenciniai mokymai. Bazinių savižudybių prevencijos mokymų tikslas – pateikti bazines, pagrindines savižudybių prevencijos žinias bei pagalbos principus; ugdyti pirmosios emocinės pagalbos teikimo įgūdžius bei kompetencijas.

1 pav. Mokymai Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijoje

Bazinių savižudybių prevencijos mokymų trukmė – ne mažiau kaip 3 valandos, iš kurių bent 1 valanda yra skiriama praktiniams įgūdžiams formuoti ir tobulinti.

Baziniai savižudybių prevencijos mokymai vykdomi ne mažiau kaip 10 asmenų grupei. Grupės sudėtį formuoja instruktorių komanda, kuri veda mokymus. Baziniai mokymai skirti asmenims nuo 16 metų amžiaus.

2 pav. Mokymai Velžio gimnazijoje

Bazinių savižudybių prevencijos mokymų programą sudaro šios temos:

  • Mitai ir faktai apie savižudybes. Savižudybės rizikos ženklai ir jų atpažinimas.
  • Ryšio su savižudybės grėsmę patiriančiu asmeniu užmezgimo pagrindai. Emocinės paramos teikimas ir svarba.
  • Praktinis situacijų modeliavimas ir įgūdžių formavimas bei tobulinimas: savižudybės rizikos ženklų atpažinimo, ryšio užmezgimo su savižudybės grėsmę patiriančiu asmeniu, ir nukreipimo pagalbai.

Veikla organizuojama vadovaujantis  LR sveikatos apsaugos ministro 2020 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. V-2298 ,,Dėl Savižudybių prevencijos mokymų instruktorių veiklos ir baziniai savižudybių prevencijos mokymų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo”.

Daugiau informacijos: tel. +370 62932484, el.p. [email protected]

 

Visuomenės sveikatos striprinimo specialistė
Aušra Rešimavičienė