Pasaulinė humanitarinės pagalbos diena

     Ši diena buvo pradėta minėti, kai  2003 m. Rugpjūčio 19 d. bombarduojant Bagdado (Irako) viešbutį, kuriame žuvo 22 žmonės, įskaitant vyriausiąjį humanitarą Irake Sergio Vieira de Mello. 2009 m. Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja šią dieną paskelbė Pasauline humanitarine diena .

     Kiekvienais metais sutelkiamas dėmesys į vieną temą, suburiant partnerius iš visos humanitarinės sistemos, siekint pasisakyti už krizių nukentėjusių žmonių išlikimą, gerovę ir orumą bei pagalbos darbuotojų saugumą ir saugumą.

   Šiais metais Pasaulinės humanitarinės dienos kampanija skirta paminėti dvidešimtąsias atakos prieš JT būstinę Bagdade, Irake, metines ir parodyti savo nepajudinamą įsipareigojimą padėti bendruomenėms, kurioms tarnaujame, nesvarbu, kam. nesvarbu kur ir #NoMatterWhat.

     Humanitarai neturi kito tikslo, kaip tik gelbėti ir saugoti gyvybes ir aprūpinti būtiniausiais gyvenimui dalykais. Jie stovi petys į petį su bendruomenėmis, kurioms tarnauja, ir neša viltį. Humanitarai teikia gyvybes gelbstinčią pagalbą milijonams žmonių visame pasaulyje. Jie rizikuoja savo gyvybėmis, kad padėtų kitiems konfliktų zonose ir gamtos pavojų zonose. Daugiau nei 700 humanitarinių darbuotojų žuvo arba patyrė pavojingiausias situacijas, bandydami padėti tiems, kuriems jos reikia. Humanitarinės pagalbos darbuotojai teikia paramą įvairiems pasaulio iššūkiams, pavyzdžiui, badui, smurtui dėl lyties, pabėgėliams ir perkeltiesiems asmenims, padeda vaikams, taip pat švarų vandenį ir prieigą prie sanitarinių paslaugų.

Naudota informacija:

  1. https://www.un.org/en/observances/humanitarian-day
  2. https://drive.google.com/file/d/1DWgJ-cQVbNJIsDEaHHO_SryuR3bhZM7m/view?pli=1
  3. https://www.timeanddate.com/holidays/un/world-humanitarian-day