Santykio kūrimas

     Šeima – pagrindinė socialinė institucija. Viena iš jos funkcijų – socialinis palaikymas vienas su kitu, tai yra suteikti užtikrintumą, kad šeimoje visi jos nariai jaustųsi saugūs, mylimi, priimami. Bėgant metams, greitėjant gyvenimo tempui, susiduriant su įvairiausiais kasdieniniais iššūkiais – šeima atitrūksta vienas nuo kito ir tarsi gyvena kiekvienas individualiai. To pasekoje vaikai ateidami į mokyklą atsineša chaosą savo galvoje, kuris atsispindi ir elgsenoje.

       Raguvos gimnaziją kovo 14 d. aplankė lektorė Gintarė Razulevičiūtė. Tai buvo jos pirmoji praktika užsiėmime dirbti kartu ir su vaikais ir su jų tėvais. Reikėjo laiko apsiprasti, apšilti žaidimuose kol galiausiai visi įsijungė į diskusijas, pasipasakojimus. Savo nuomones išsakė tiek tėvai, tiek vaikai. Buvo gražu stebėti, kaip puikiai užduotyse bendradarbiauja šeimos. Lektorės tikslas buvo, kad dalyviai išsineštų žinutę “Svarbiausia kalbėtis“ – įgarsinti savo jausmus, kamuojančias problemas, kad šeima palaikytų artimus ryšius, išsipasakotų, jaustųsi namie saugūs  ir suprasti.

    Lektorė Gintarė Raguvos gimnazijoje yra labai laukiama viešnia. Vaikai ją pasitinka su gėlėmis. Reguliariai atvykdama, ji gauna iš vaikų atgalinį ryšį. Mokiniai pasipasakoja kokius teigiamus pokyčius jiems pavyksta padaryti po pamokų su Gintare. Labai džiaugiamės artimu bendradarbiavimu, kuris duoda tikrai didelės naudos ir rezultatų.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Simona Šukė